John von Neumann

Někteří lidé mají větší duševní sílu, než vědí, co dělat. Životopisci uvádějí, že ve věku šesti let dokázal maďarský americký matematik John von Neumann vtipkovat se svým otcem v klasické řečtině. Jako trik na večírek si zázračné dítě o velikosti půllitru zapamatovalo stránky z telefonního seznamu a odpovídalo na otázky týkající se jmen, čísel a adres, nebo jen recitovalo stránku shora dolů.

V dospělosti začal být von Neumann považován za předního matematika své éry, odpovědného za hlavní příspěvky v matematice, fyzice, ekonomii a počítačové vědě.

Sor Juana Inés de la Cruz

Mimořádná schopnost se ne vždy objeví tam, kde byste ji čekali. V roce 1648 nebo 1651 (záznamy se liší v datu) Juana Ramírez de Asbajese narodil svobodným rodičům ve městě San Miguel Nepantla ve Viceroyalty of New Spain (nyní Mexiko). Již brzy prokázala pozoruhodný intelektuální potenciál, číst se naučila ve třech letech, ale její pohlaví a omezené finanční možnosti její rodiny jí bránily ve získání formálního vzdělání. Nakonec byla poslána žít ke svým prarodičům z matčiny strany v Mexico City, kde měla přístup do knihovny. Nenasytně četla, latinu se naučila asi za 20 lekcí. Svou první dramatickou báseň napsala, když jí bylo osm let. Zpráva o její mimořádné inteligenci se rozšířila, a když jí bylo asi 16 let, šla na dvůr místokrále Nového Španělska jako dáma místokrálovy manželky. Aby předvedl Juaninu zázračnou erudici, uspořádal místokrál veřejnou demonstraci, na které se skupina asi 40 profesorů ptala na oblasti jejich znalostí.

Sor Juanou Inés de la Cruz

Juana, která neměla zájem o manželství a zoufale toužila po dalších knihách, vstoupila v roce 1669 do kláštera a oficiálně se stala Sor Juanou Inés de la Cruz. Pokračovala v produkci básní, her a filozofických traktátů. Shromáždila také sbírku knih a vědeckých nástrojů, která byla v té době jednou z největších v Americe. Dnes je připomínána jako jedna z nejvýznamnějších spisovatelek barokního období mexické literatury.